SILICA NANO COAT

นวัตกรรมใหม่จากประเทศเยอรมัน ด้วยสูตร Silica Nano Coat ที่ช่วยปกป้องสีรถยนต์จากมลภาวะต่าง ๆ
ทำให้สีของรถยนต์มีความเงา ฉ่ำ อยู่เสมอ ปกป้องยาวนานถึง 12 สัปดาห์และยังช่วยลดขั้นตอนในการเคลือบสี
โดยการฉีดสเปรย์ขณะที่รถเปียกได้ทันที

P01

ช่วยปกป้องสีรถยนต์ จากมลภาวะต่างๆ

 ช่วยให้รถยนต์มีความเงางาม ฉ่ำ มากยิ่งขึ้น

 ปกป้องยาวนานถึง
12 สัปดาห์

P02

ช่วยลดขั้นตอนในการเคลือบใช้งานได้แม้รถเปียก

Super Hydrophobic Effect น้ำเด้งทันทีที่พ่นสเปรย์

ใช้งานได้ทั้ง กระจก เหล็ก อลูมิเนียม แสตนเลส พลาสติก ฯลฯ

ฉีดได้ขณะรถเปียก

 

P01

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้!
ราคา 390.-

ช่องทางจัดส่งสินค้า

ems
Kerry
COD